Định nghĩa về Smart contract (Hợp đồng thông minh) và cách nó hoạt động

1. Đầu tiên là định nghĩa về Smart contract là gì? Hợp đồng thông minh (smart contract) được xem như một giao thức quản lý hợp đồng.

Có thể xem đây là một loại giao thức rất hữu ích với mục tiêu là để đóng góp, xác nhận hay tiến hành tiến trình thương thuyết và thực hiện bộ hợp đồng. Giao thức cũng cho phép chúng ta tiến hành giao dịch mà không phải dựa vào bên thứ 3

Các giao dịch đó hoàn toàn dễ dàng truy dấu và có thể an tâm vì nó không thể bị thay đổi hoặc đảo chiều. Nó còn lưu trữ trong toàn bộ những thông tin chi tiết về các điều khoản và thực hiện chúng một cách tự động.

2. Ý tưởng ra đời Smart Contract?

Sáng kiến này ban đầu được vạch ra từ nhà khoa học máy tính và viết mật mã Nick Szabo vào năm 1994.

Nick Szabos

Nick Szabo – Computer scientist  – Đã tốt nghiệp tại University of Washington năm 1989

Chính ông đã nêu ra các nguyên tắc hoạt động chính, Điều quan trọng là vì thời đại ông thì vẫn không có đủ phương tiện và môi trường thích hợp để mà triển khai tất cả. Nhưng giờ mọi thứ đã khác xưa với sự ra đời và phát triển của blockchain technology.

Bitcoin được sinh ra và nhờ đó đã đã đặt ra những quy chuẩn cơ bản đến việc thực hiện hợp đồng trên Blockchain. Bên cạnh đó, nó còn chưa thể đáp ứng tất cả yêu cầu. Cho tới khi Ethereum được sinh ra thì ý tưởng smart contract mới được phổ biến đến cho tất cả người dùng, cung cấp cho ta thêm một phương thức mới để thiết lập giao dịch.

3. Smart Contract hoạt động ra sao?

Cách thức vận hành của smart contract có thể coi nó giống với một chiếc máy bán hàng tự động.

smart contract work

Các giao thức chỉ bắt đầu chạy tự động những lệnh mà đã được lập trình sẵn từ trước. Trước hết, mọi điều khoản trong hợp đồng và tài sản đều được mã hóa và chuyển vào một block thuộc Blockchain. Smart contract này sẽ tiếp tục được rải đi và sao chép lại bởi các node đang hoạt động trên chuỗi đó.

Đây là 1 trong những thông tin thú vị về Smart Contract nhưng trong thế giới blockchain bạn sẽ cần phải biết nhiều hơn thế và đây là một trong những website về blockchain là mình yêu thích Vietnam blockchain – IBL Company. Bạn sẽ thấy nhiều cập nhật mới mẻ về công nghệ blockchain tại đây.

Tới khi được lệnh triển khai thì hợp đồng sẽ được tiến hành theo đúng như điều khoản định sẵn. Đồng thời, SC sẽ luôn tự động kiểm tra tiến trình thực hiện những cam kết thể hiện trên hợp đồng

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Cameras (0)
  • Phones (0)
Compare
0